Омбудсманът Мая Манолова организира обществена дискусия за защита правата на работещите от некоректните работодатели.

Повод са зачестилите случаи на експлоатация на труд сред работници, които са потърсили съдействието . Жалбите на работниците са предимно за неизплатени трудови възнаграждения и осигуровки от страна на техните работодатели, както и за злоупотреби при прехвърляне на търговски фирми на трети социално слаби лица.

Идеята на Манолова е да събере всички заинтересовани страни - работници, държавни органи и работодатели за обсъждане на промени в трудово законодателство.