Служители на Главна дирекция „Национална полиция“ прекратиха изнасянето на внушителна надгробна каменна плоча. Находката е с тегло около 1 200 кг с изсечен върху нея надпис.

Тя е открита в мeстност Рупите край Петрич, е запазена за поколенията на мястото, на което е била поставена.

Оперативните действия стартирали, след сигнал от директора на Националния археологически институт с музей при БАН и молба за съдействие по установяването на ценния паметник. В процеса на предприетото разследване служителите от сектор „Престъпления, свързани с културно-исторически ценности“ в ГДНП стигнали до кръг от лица, които предлагали мраморната плоча с приблизителни размери 60/60/150 см с надпис на старогръцки език, открита в района на Рупите.
На 4 април е установено точното местонахождение на археологическата културна ценност и са уведомени директора на Историческия музей и кмета на Петрич.