През периода януари - февруари 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 20% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 2 832.3 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Египет, Китай, Сърбия, бившата югославска република Македония и Руската федерация, които формират 56.0% от износа за трети страни. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт.

През февруари 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 27.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 520.2 млрд. лева.

При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите два месеца на 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (136.3%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти” (75.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.” (10.7%).

Вносът на България от трети страни през периода януари - февруари 2017 г. се увеличава с 31.0% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 3 180.6 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През февруари 2017 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 31.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 605.7 млрд. лeвa.

При вноса от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - февруари 2017 г. спрямо същия период на 2016 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (72.9%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти ” (57.3%). Спад се наблюдава единствено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (7.8%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - февруари 2017 г. е отрицателно и е в размер на 348.3 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 188.0 млн. лева.

През февруари 2017 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 85.5 млн. лева.
През периода януари - февруари 2017 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 7 787.4 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 12.7%.

През февруари 2017 г. общият износ възлиза на 4 049.3 млрд. лв. и се увеличава с 16.3% спрямо същия месец на предходната година.
През периода януари - февруари 2017 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 8 644.5 млн. лв. (по цени CIF), или с 18.5% повече спрямо същия период на 2016 година.

През февруари 2017 г. общият внос се увеличава с 15.8% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 428.5 млрд. лева.
Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - февруари 2017 г. и е на стойност 857.1 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари - февруари 2017 г. също е отрицателно и е в размер на 423.3 млн. лева.

През февруари 2017 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 379.2 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 157.4 млн. лева.