Бивши депутати питат финансовия министър Кирил Ананиев каква част от парите на КТБ са върнати. Официалното си писмо към него са отправили Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев.

„От страна на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) бяха изказани твърдения, че е необходима вътрешна проверка на работата на квесторите на КТБ. Дали и на какво основание в техния мандат са допуснати огромен на брой и суми цесии и прихващания. Също така кои и по какви критерии от тези прихващания са оспорени пред съда. Дали всички най-големи по размер прихващания са оспорени или е извършена селекция. Ако съществува такава селекция е важно да бъде обосновано по какви критерии е направена и кой е одобрил тези критерии. Дадено ли е съгласие от страна на Министерство на финансите кои прихващания да бъдат оспорени и кои не“, напомнят още бившите депутати и членове на "Нова република".

Според тях разследването за грабежа на КТБ е назадоволително.  Те поставят следните въпроси:

На колко възлиза масата на несъстоятелността на КТБ към 31.03.2017 година и от какви активи се състои?

Какъв е общият размер на предявените от синдиците на КТБ съдебни искове към 31.03.2017 година и за каква част от тях са наложени обезпечителни мерки – запори на средства и възбрани върху имоти и други?

Какъв е размерът на оценените като несъбираеми кредити?

По какви критерии синдиците са решавали кои прихващания да бъдат оспорени и кои да не бъдат?