Координационният съвет на КНСБ взе решение представителите й да напуснат работната група към Министерския съвет, която подготвя Наредбата по чл. 46а от Закона за държавния служител, съобщиха от синдиката.

Причината е желанието им да се уреди колективното договаряне, което не се случва. Те посочват, че усилията им за това били "заличени с един анонимен замах".

"За наше съжаление въпреки активното участие на нашите експерти във всички заседания и предложения за възстановяване чрез наредбата на замисъла за уреждане на колективното договаряне това не се случва. Вместо това работата в групата върви в безмислена и ненужна по наше мнение посока", аргументират се още от КНСБ.

Оттам добавят, че липсата на ясна законова уредба на колективното договаряне за държавните служители, както и липсата на подобни норми в настоящия проект на Наредба, ще активизират критиките на Комитета на експертите към Съвета на Европа за неприлагане на колективното договаряне в държавната администрация (чл. 6 от Европейската социална харта /ревизирана/).