135 досиета ще бъдат разглеждани по време на българското председателство в различните сектори и области.

Това каза вицепремиерът Деница Златева днес по време на изслушване в Народното събрание. Тя добави, че една немалка част се очаква да минат през процедура на "триалог". Вицепремиерът поясни, че председателството ни има пет основни приоритета. Първият е съюз за работни места, растеж и конкурентоспособност, вторият - съюз, който защитава своите граждани, тоест равен достъп до образование, борба с бедността, модернизация на европейски образователни системи, сближаване на образование, обучение и потребност на бизнеса. Третият приоритет е свързан с енергийния съюз, с акцент върху устойчивото му изграждане, гарантиране на сигурността на енергийните доставки, четвъртият е Европейският съюз като съюз на свобода, сигурност и правосъдие, гарантиране на вътрешната и външната сигурност, прилагане на всеобхватната политика за миграция и постоянния ангажимент за солидарна подкрепа спрямо държавите -членки, които са външни граници на Съюза, а петият е Съюзът като мощен фактор на световната сцена.

Златева каза още, че се очаква първият вариант на националната програма да бъде готов до края на юни, а програмата официално може да бъде представена най-рано през ноември. Тя уточни, че процесът на подготовката на националната програма стартира след като бъде приета официално програмата на триото Eстония-България-Австрия, а преговорите по програмата на триото ще бъдат финализирани през май. В рамките на националната програма страната ни трябва да заяви онези области, които са приоритет.

Деница Златева посочи, че е важно в процеса на разработване на националната програма не само да се използва формалният подход на приоритетите от страна на министерствата, а да се опитат да включат неправителствени организации и социални партньори.
Златева подчерта още, че служебното правителство е поставило подготовката на председателството като една от двете основни теми за своята работа, наред с провеждането на честни и демократични избори.

Вицепремиерът отбеляза важността на парламентарното измерение на българското председателство и отбеляза, че в рамките му са предвидени седем събития. По думите й над 1200 души работят ежедневно и полагат неимоверни усилия България да се справи с предизвикателството на председателството.