Зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата Мария Габриел е начело на парламентарна делегация, която ще бъде на мисия в Черна гора. Това съобщиха от пресофиса на Мария Габриел в Европейския парламент. Мисията е в контекст на портфолиото на Мария Габриел като зам.-председател на най-голямата политическа група в Европейския парламент, към което беше добавен и ресор „Политика на ЕС за разширяване“ след преизбирането на българския евродепутат на поста в края на миналата година.

Последният доклад на Европейската комисия относно Черна гора посочва, че понастоящем страната се смята за най-напредналата страна в процеса на присъединяване към ЕС. Правната рамка в областта на принципите на правовата държава е до голяма степен завършена и институционалната структура е налице. Комисията насърчава Черна гора да ускори темпа на реформите и припомня, че е от съществено значение да се постигнат конкретни резултати с голяма степен на изпълнение и устойчивост, особено в областта на принципите на правовата държава, правосъдието и борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Като част от Западните Балкани, Черна гора има ключово значение за мира и стабилността в региона.

Целта на мисията е да се запознае на място именно с напредъка по тези въпроси и се обсъдят водещи теми като парламентарното сътрудничество, финансираните от ЕС проекти, демократичния процес в страната, предизвикателствата пред Западните Балкани и ролята на Черна гора и ЕС за отговор. В рамките на интензивната програма ще бъдат проведени срещи с дипломати, министри и парламентаристи, ключови сред които са срещите с ръководителя на делегацията на ЕС в Черна гора Айво Орав, председателя на Парламента Иван Бражович, вицепремиера и министър на правосъдието Зоран Пазин, зам.-омбудсмана Синиша Бжекович, представители на политически партии и на гражданското общество.