Служителите на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" извършиха проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност в обектите, в които ще има празненствата във връзка с 8 декември. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Пожарникарите са посетили 725 от местата, в които се очаква да има струпване на хора - съсредоточени предимно в планинските и морски курорти, и в големите областни центрове.

В 132 от проверените обекти, органите са констатирали 261 нарушения на изискванията за пожарна безопасност. Най-честите пропуски са свързани с липса или неактуализирани документи, неизправно евакуационно осветление и електрически инсталации, недостатъчен брой, необозначени или непроверени уреди за първоначално пожарогасене, необозначаване на евакуационни изходи с аварийно евакуационно осветление, използване на помещения не по предназначение им, липса на монтирани брави тип "антипаник" на крайните евакуационни изходи и др.

В хода на проверките са връчени 121 писмени разпореждания и 4 протокола за резултатите от извършена комплексна проверка

Инспекторите са съставили 24 акта за установяване на административни нарушения.