Първото измерване с висока точност на W-бозона, фундаменталната частица, която се явява преносител на слабото взаимодействие, е било проведено в ЦЕРН с помощта на Големия адронен колайдер, съобщиха от седалището на организацията в Женева.Полученият резултат е 90370 плюс-минус 19 мегаелектронволта за W масата.

Този резултат съответства на Стандартния модел във физиката на елементарните частици - теорията, описваща известните частици и тяхното взаимодействие.

Измерването е било осъществено въз основа на изследването на около 14 милиона W-бозона, зафиксирани в ЦЕРН през цялата 2011 година по време на експерименти с колайдера.От организацията напомнят, че W-бозонът е една от най-тежките частици, известни във Вселената. Той бе открит през 1983 година. И въпреки че свойствата на W-бозона се изучават от 30 години, измерването на неговата маса с висока точност се оказа особено трудно.

Сегашният получен резултат от ЦЕРН се смята от учените за голямо постижение в тази област.