Индустриалното производство в еврозоната и в целия Европейския съюз отбеляза приличен растеж през декември 2017-а година, следвайки солидният скок месец по-рано, показват данни на Евростат. В същото време индустриалното производство в България нарасна с добро темпо за втори пореден месец, заличавайки напълно спада от октомври, пояснява БНР.

Производството в рамките на еврозоната нарасна през декември с 0,4% спрямо ноември, когато се повиши с цели 1,3% (възходяща ревизия от повишение с 1,0%), докато очакванията на финансовите пазари бяха за малко по-слаб растеж с 0,2 на сто.

На годишна база темпото на производствения растеж се ускори силно до 5,2% от 3,7% през ноември (възходяща ревизия от предишна оценка за повишение с 3,2%) и при прогноза за повишение с 4,2 на сто.

Повишението на месечна база се дължи в най-голяма степен на ръст с 2,7% на производството на потребителски стоки за дълготрайна употреба (такива като автомобили и хладилници например), с 1,3% на енергийното производство и с 0,7% на стоките с недълготрайна употреба (такива като дрехи и хранителни продукти), докато средствата за производство се понижиха с 1,1 на сто.

Производството в целия Европейски съюз нарасна през декември на месечна база с 0,3% след ръст с 1,2% през ноември, като производственият растеж на годишна база се ускори до 4,8% от 3,8% през предходния месец.

И в този случай доброто разширяване на производството на месечна база се дължи в най-голяма степен на скок с 2,6% на производството на стоки за дълготрайна употреба.

В рамките на изминалата 2017 година индустриалното производство в еврозоната нарасна с 3,0%, а в рамките на ЕС - с 3,3 на сто.

Индустриалното производство през декември отбеляза най-силен ръст на месечна база в Румъния (скок с 3,8%), следваната от Ирландия (с 3,0%) и Словения (с 2,7%), докато най-голямо понижение беше отчетено в Словакия (спад с 2,7%), Литва (с 2,6%) и Чешката Република (понижение с 1,5%).

Най-добър растеж на производството на годишна база е отчетен отново в Румъния (повишение с 13,5%), следвана от Словения (с 12,2%) и Швеция (повишение с 8,5%) при най-солиден спад в Хърватия (понижение с 2,5%), Люксембург (с 2,3%) и Дания (с 2,2%).

За разлика от осреднени данни на Евростат за ЕС, индустриалното производство в България отчете малко по-силен растеж месечна база, увеличавайки се през декември с 0,7% след повишение през ноември с 0,8%.

На годишна база обаче растежът на индустриалното производство в България стабилизира за втори пореден месец на ниво от 2% след доста по-добра експанзия от над 4% през лятото и от около 3% в началото на есента. Въпреки това производството в нашата страна остава на позитивна територия спрямо година по-рано за единадесети пореден месец, като за последно индустриалното производство се сви с 0,9% през януари.