Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ в Плевен установи 6 нестандартни проби, взети от питейни води по линия на мониторинга за качеството на водата за питейно-битови нужди. Това съобщиха от инспекцията.

Общо са изследвани 12 проби от седем населени места с централно водоснабдяване.

По две от пробите от градовете Долна Митрополия и Тръстеник са показали наличие на нитрати над допустимото. В други две проби от село Славовица е установено съдържание на хром почти три пъти над стандарта.

При епидемиологичните проучвания на чревните инфекциозни заболявания не е доказана причинна връзка с питейната вода.
Няма възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемане на мерки от страна на РЗИ за преустановяване на водоподаването, посочват от инспекцията.