Днес се навършват 30 години от първото отбелязване на Деня на числото (пи).

То е математическа константа, която представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър и обикновено се използва в математиката, физиката и техниката.

Числото е приблизително равно на 22/7 или на 3.14 с точност до третата значеща цифра.

Популярното му наименование идва от името на гръцката буква, с която се обозначава, но е известно още като Лудолфово число и като Архимедова константа (да не се бърка с Архимедовото число).

В евклидовата геометрия може да се дефинира не само като отношение между дължината и диаметъра на една окръжност, но и като отношение на лицето на един кръг към лицето на квадрат със страна, раван на неговия радиус.

Във висшата математика се дефинира аналитично чрез използване на тригонометрични функции.

Числовата стойност на , закръглена до 100-ния знак след десетичната запетая, е: 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679

Въпреки че тази точност е повече от достатъчна за използване в науката и техниката, през последните няколко века в изчисляването на повече цифри и изследването на свойствата на числото са вложени много усилия. Независимо от многото аналитична работа, прибавена към изчисленията със суперкомпютри, определили повече от 1 трилион цифри на , не е намерена закономерност в поредицата от цифри. Цифрите на могат да се намерят на много места в Интернет и обикновен персонален компютър може да изчисли трилиони цифри с наличния софтуер.

На 31 декември 2009 г. френският програмист Фабрис Белар достигна точност до 2699999990000 цифри при десетична основа, ползвайки компютър с цена под 2000 евро и операционна система 64-битова версия на Red Hat Fedora 10. Конфигурацията включва процесор Core i7 CPU, 2.93 GHz, памет 6 GB и пет диска в масив 7.5 TB RAID-0.