Областният управител на Хасково Станислав Дечев издаде заповед, в която по предложение на Регионалната дирекция по горите /РДГ/ в Кърджали времето от 12 април до 15 ноември се определя за пожароопасен сезон, съобщи пресцентърът на администрацията.

Забранява се паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Лесничейства, ловни стопанства, общини и собственици на гори трябва да поддържат бдителност.

Участъците в горите с повишена пожарна опасност трябва да бъдат обозначени и населението да бъде информирано, са част от мерките.

На РДГ в Кърджали и на държавните горски стопанства се възлагат редица мероприятия, свързани с контрола, почистването на горските масиви, превенцията от пожари и сформирането на специализирани групи от служители. Организират се и денонощни дежурства от двете институци, държавните ловни стопанства и общините.

Кметовете на общини също са натоварени със задължения по вземане на противопожарни мерки, контрола в земеделските територии, информирането на населението и организирането на доброволни гасачески формирования.