Полша е нарушила правото на ЕС, като е поръчала широкомащабно изсичане на дървета в една от най-старите гори в Европа - националния парк Бяловеза. Това е постановил Европейският съд.

Гората Бяловеза е обявена за обект на ЮНЕСКО като част от световно наследство и е дом на най-голямото европейско стадо от почти изчезващите бизони.
Полша обаче изтъкна решението си да разпореди трикратно увеличение на дърводобива, с това че е било необходимо справянето с нападението на бръмбари.

Полша обяви, че ще спази решението на съда.
Решението на съда е поражение за консервативното правителствот на страната, пише БиБиСи.

Съдът на европейските общности посочва, че Полша “ не е изпълнила задълженията си” в директивите , обвахщащи местообитанията на животни и птици.