Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обяви финалните ценови предложения за ток на енергийните дружества.

Комисията публикува информация за предложенията на ЕРП-тата на сайта си.

Става дума за цените на електроенергията за регулаторния период 1.07.2018 – 30.06.2019 г.

КЕВР публикува още Сравнителна таблица за предлаганото от дружествата изменение на сега действащите цени.