Мъртва риба изплува по поречието на Стара река.

Експерти на РИОСВ – Пазарджик Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория на ИАОС са запретнали светкавично ръкави и вече проверяват сигнала, съобщиха от инспекцията.

Специалистите оглеждат поречието на Стара река близо до с. Исперихово.

Сигналът е подаден преди час на „зеления“ телефон на РИОСВ – Пазарджик от кмета на селото.

Експертите обхождат поречието на Стара река, за да установят има ли замърсяване и какви са причините. Предстои да бъдат взети водни проби за анализ.

За резултатите от проверката РИОСВ – Пазарджик ще информира допълнително.