През 2017 г. в страната са работили 85 регистрирани и лицензирани радиооператори, които са излъчили 723.6 хил. часа радиопредавания, или с 1.9 на сто (13.3 хил. часа) повече в сравнение с 2016 година, съобщи Националният статистически институт. Най-голям е делът на излъчените музикални предавания - 49.9 на сто, следван от новините (бюлетини, коментари, спортни новини и прогнози за времето) - 12 на сто.

През 2017 г. в страната са работили 117 регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора, което е с 4 по-малко от предходната година. Телевизиите с наземно разпръскване и тези по кабел и сателит са излъчили програми с обща продължителност 749.6 хил. часа, или с 4.3 на сто по-малко в сравнение с 2016 година. Специализираните предавания са разпределени по часове и съответно: художествени предавания (игрални, телевизионни и видеофилми) - 186.8 хил. часа; музикални предавания - 102.3 хил. часа; новини (бюлетини, коментари, спортни новини и прогнози за времето) - 68.8 хил. часа; реклами - 47.9 хил. часа; образователни предавания - 9.6 хил. часа.