Окръжна прокуратура – Бургас предаде на съд Тотко К. Това съобщиха от Апелативна прокуратура – Бургас.

Той е обвинен за това, че в периода 11 декември 2007 г. – 14 май 2008 г. в град Бургас, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - частен съдебен изпълнител, с район на действие Окръжен съд – Бургас, с цел да набави имотна облага за взискателя, нарушил служебните си задължения при извършване на действия по изпълнително дело, като издал постановление на 14 май 2008 г. за възлагане на недвижим имот на взискателя И.И., без да изпрати писмо до Служба по вписвания гр. Несебър с искане за възбрана върху поземлен имот, находящ се в землището на с. Емона, общ. Несебър, на 12 февруари 2008 г. извършил опис на същия поземлен имот, без да е налице наложена възбрана на имота към момента на извършване на описа, без да е извършил проверка на собствеността, като в постановлението за възлагане на недвижим имот от 14.05.2008г. вписал същия поземлен имот, собственост на Община Несебър, като собственост на длъжника Б. Б., и от това са настъпили значителни вредоносни последици - неимуществени такива и имуществени в размер на 584 955 лв., явяващи се пазарната стойност на имота – престъпление по чл.282, ал.2, вр. с ал.1 от НК.

Окръжен съд – Бургас е насрочил заседанието си за 14 януари 2019 г.