Конституционният съд остана неопетнена институция, тридесет години след началото на българския преход, посочи председателят на Народното събрание Цвета Караянчева. Тя приветства конституционните съдии, които проведоха свое изнесено тържествено заседание в залата на Учредителното събрание във Велико Търново по повод 140 години от подписването на Търновската конституция.

Създаването на Конституционния съд от Седмото Велико народно събрание през 1991 година е дело с огромно значение, защото за първи път в България се създава орган, който да осигурява върховенството на основния закон по отношение на актовете на Народното събрание и указите на президента, подчерта Цвета Караянчева. 

Председателят на парламента уточни, че решенията на Конституционния съд имат политически последици, защото гледат правни актове, в които е облечена политическата воля на различни парламентарни мнозинства и различни държавни глави, но той остава институционален арбитър при осигуряване на върховенството на конституцията.

По думите на Караянчева в него през всички тези години работят изключителни представители на юридическата практика и на правната теория в България. "Трийсет години след началото на българския преход искрено и с гордост можем да кажем, че Конституционният съд остана неопетнена институция, издигната високо над грешките, подводните камъни, интригите и междуособиците, които съпътстват политическия живот в България", заяви тя. 

Караянчева припомни, че 16 април 1879 година е денят в който България е станала част от модерния свят, а днес с гордост наричаме първия и основен закон - един от най-демократичните за времето си. 

В приветствието си към конституционните съдии кметът Даниел Панов посочи, че в залата на музея "Възраждане и Учредително събрание" преди 140 години са положени основите на изграждането на държавността на съвременната българска държава, а днес в тази зала, 140 години по-късно, се провежда първото по рода си изнесено заседание на Конституционния съд на България. 

Приетата преди 28 години съвременна българска конституция е неин естествен наследник, защото и тя отразява най-важните за едно демократично и съвременно общество принципи, с водещо място - основните човешки права и свободи, но също и задълженията ни като граждани, равнопоставеността, политическият плурализъм, разделението на властите, каза Панов. 

Той уточни, че конституционните съдии са хората, които с мъдрост и последователност бдят върху правовия ред в България и волята на българския народ.