Днес по случай мероприятието за равносметка на първата година от прилагането на Общия регламент на ЕС относно защитата на данните, Европейската комисия публикува резултатите от специално проучване на Евробарометър относно защитата на данни, съобщиха от пресцентъра на Представителството на ЕК в България.

Резултатите сочат, че европейците са относително добре запознати с новите правила за защита на данните, с правата си и със съществуването на националните органи за защита на данните, към които могат да се обърнат за помощ, когато правата им са нарушени.

Андрус Ансип, заместник-председател на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „ Европейските граждани са все по-добре запознати с цифровите си права и това е окуражаваща новина. Въпреки това, само трима от всеки десет европейци са чували за всички свои нови права във връзка с данните. За предприятията доверието на техните клиенти е „ твърда валута“ и това доверие започва, когато клиентите разберат и се доверят на настройките за поверителност. Да си запознат е предварително условие, за да си в състояние да упражниш правата си. Двете страни може само да спечелят от по-ясни и по-лесни за прилагане правила за защита на данните.“

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова добави: „Да помогнем на европейските граждани да възвърнат контрола над личните си данни е един от нашите най-важни приоритети. Обаче от 60-те процента европейци, които четат декларациите за поверителност, едва 13 процента ги прочитат изцяло. Това се дължи на факта, че декларациите са прекалено дълги или прекалено трудни за разбиране. Аз още веднъж приканвам настойчиво всички онлайн дружества да предоставят декларации за поверителност, които са кратки, прозрачни и лесно разбираеми за всички потребители. Искам да насърча всички европейци да използват правата си на защита на данните и да оптимизират своите настройки за поверителност“.

Въз основа на мненията на 27 000 европейци резултатите от проучването на Евробарометър показват, че 73 % от респондентите са чували за най-малко едно от шестте тествани права, гарантирани от Общия регламент относно защитата на данните. Най-високите нива на осведоменост сред гражданите са регистрирани за правото на достъп до собствените данни (65 %), правото на коригиране на данни, ако те са погрешни (61 %), правото на възражение срещу получаването на директен маркетинг (59 %) и правото на изтриване на собствените данни (57 %).

В допълнение 67 % от респондентите знаят за Общия регламент относно защитата на данните, а 57 % от респондентите знаят за своите национални органи за защита на данните. Резултатите показват също, че защитата на данните е проблем, тъй като 62% от респондентите изразяват опасения, че нямат пълен контрол върху личните си данни, предоставени онлайн.

Също днес Европейската комисия организира проява, обединяваща националните и европейските органи и предприятия, която бележи първата година от прилагането на Общия регламент на ЕС относно защитата на данните, в присъствието на комисаря г-жа Йоурова.

Днес Комисията поставя началото на кампания за повишаване на осведомеността, която да насърчи гражданите да четат декларациите за поверителност и да оптимизират своите настройки за поверителност, така че да споделят само данните, които са готови да споделят. Освен това Комисията ще докладва за прилагането на Общия регламент относно защитата на данните през 2020 г.

Общият регламент относно защитата на данните е единен набор от правила с общ подход на ЕС към защитата на личните данни, който се прилага пряко в държавите членки. Той засилва доверието, като връща на отделните лица контрола върху личните им данни и същевременно гарантира свободното движение на лични данни между държавите членки на ЕС. Защитата на личните данни е основно право в Европейския съюз.

ОРЗД се прилага от 25 май 2018 г. Оттогава насам почти всички държави членки са адаптирали националните си законодателства спрямо него. Националните органи за защита на данните са отговорни за прилагането на новите правила и координират по-добре своите действия благодарение на новите механизми за сътрудничество и на Европейския комитет по защита на данните. Те дават насоки във връзка с ключови аспекти на ОРЗД, за да подпомогнат прилагането на новите правила.

На днешното мероприятие за равносметка ще се проведат три тематични дискусии.

- Дискусионна група 1 — Колко ефективно е прилагането на регламента?
- Дискусионна група 2 — Защитата на данни като възможност за бизнес
- Дискусионна група 3 — Как хората използват новите си права?