Днес преди заседанието на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси в Люксембург, в рамките на което министрите следва да приемат официално Регламента за създаване на Европейски орган по труда, държавите-членки решиха в коя европейска столица ще бъде неговото седалище, се казва в прессъобщение от ЕК.

Комисарят за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен приветства решението.

“Поздравявам град Братислава и правителството на Словакия с избирането на града за седалище на Европейския орган по труда. От началото на мандата ми мой приоритет бе справедливата трудова мобилност. Свободното движение стимулира растежа, помага на предприятията да намерят уменията, които са им нужни, и дава на всеки един възможността да използва по най-добрия начин своите дарби, но то трябва да бъде управлявано добре. Това налага правила, които са справедливи, ясни и ефективно прилагани. Европейският орган по труда е най-важният елемент от тази дейност. Той ще подпомогне трудовата мобилност и ще предостави на държавите-членки на ЕС инструментите, от които се нуждаят, за да си сътрудничат по-ефективно в борбата с измамите и злоупотребите. Регламентът за Европейски орган по труда бе приет в рекордно кратки срокове и съм уверена, че преместването на Европейския орган по труда в Братислава ще бъде и безпроблемно и бързо. Органът ще започне работа в Брюксел от октомври, докато бъде преместен в града, избран за негово седалище. Очаквам с нетърпение Органът да се установи и започне работа в Братислава възможно най-скоро.”