България е на 20-о място от 31 европейски държави в класация на УНИЦЕФ за най-добрите страни за семейства с деца. На първо място е Швеция, а на последно - Швейцария.

Изследователите от Детския фонд на ООН сравняват четири политики, насочени към семействата – продължителността на платения отпуск по майчинство, по бащинство, броят на децата под 3 г., посещаващи ясли, и броят на децата над 3 г. в детски градини.

Швеция е обявена за най-доброто място за млади семейства, следвана от Норвегия, Исландия и Естония. На другия край на скалата Великобритания се нарежда на 28-о място, като последните 3 места заемат Кипър, Гърция и Швейцария, информира БНР.

Анализът разкрива някои големи разлики. Докато Естония предлага на жените 85 седмици отпуск по майчинство при пълно заплащане, Обединеното кралство им дава едва 12, половината от които на 90% от заплатата.