Общината в Берковица призова жителите на града и селата да събират отпадъците си разделно, съобщи кметът Милчо Доцов.

Така ще се намали обемът на боклука и ще се спести от разходите за извозването и депонирането му до сметището в Монтана.

На 44 места в града са поставени трицветни контейнери, в които могат да се събират разделно хартия, пластмаса и стъкло. На 14 места има и съдове за събиране на биоразградими отпадъци - градински боклук, окосена трева, паднали листа, обелки от плодове и зеленчуци.

В момента общината изгражда компостираща инсталация, където биогразградимият отпадък ще бъде използван за получаване на биотор.

Очаквам след влизането и в действие да се намали количеството на отпадъците, които превозваме до депото в Монтана, а с това и разходите за тази дейност, допълни кметът.