На 24 октомври 2019 г. 11.30 часа ще бъде открита напълно обновената Клиника по изгаряне и пластична хирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД. Това съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Средствата, с които се извърши цялостният ремонт, енергийната ефективност и преоборудването на сградата са по 2 направления – от Фонд за устойчиво градско развитие (ФУГР) по инициативата JESSICA и от Министерски съвет:

- Дългосрочен инвестиционен заем от ФУГР за строително-ремонтни дейности и внедряване на мерки за енергийна ефективност от 5 947 138.56 лв., от които 1 724 670 лв. са рециклирани средства по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013“, предоставени чрез Фонд на фондовете.

- Средства, отпуснати с постановление на МС от декември 2018 г. за закупуване на апаратура , медицинско и немедицинско оборудване за Клиниката по изгаряния в размер на 4 359 000 лв.

След ремонта клиниката е генерално ремонтирана и преоборудвана, в това число и с високотехнологична апаратура в 4 операционни зали и в реанимацията, където има 10 реанимационни бокса. Извършеният ремонт обхваща преустройство, реконструкция и модернизация на „Отделение по анестезиология и интензивно лечение“, „Отделение по изгаряния и пластична хирургия - деца“, „Операционен блок“, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност на цялата клиника.

Цялата сграда е напълно обновена и енергийно ефективна. Поставени са и нови асансьори.

В клиниката по изгаряне и пластина хирургия на „Пирогов” се намира уникалното за страната Отделение по изгаряне - деца. В него и в клиниката като цяло се лекуват най-сложните и тежки случаи на изгаряне от различен характер – термични, електрически, химически, поради радиационност, както и случаи на вродени аномалии, на дефекти с разнообразна етиология по телесната повърхност на деца и възрастни.

Има общо 55 легла (45 лежащо-болни в отделенията и 10 реанимационни – възрастни пациенти и деца). В случай на тежка авария може да разгърне капацитета си и да проеме двойно повече пациенти.