Стойността на някои клинични пътеки по физиотерапия и рехабилитация покрива около 43 на сто от реално направените разходи. Това се посочва в писмо от Асоциацията на лекарите по физикална медицина и рехабилитация, изпратено до председателя на парламентарната комисия по здравеопазване, до министъра на здравеопазването, до управителя на НЗОК и до Българския лекарски съюз.

Някои от цените не са актуализирани през последните осем години, се допълва в писмото. Средната възраст на лекарите по физикална и рехабилитационна медицина нараства, а броят на специализиращите намалява.

От асоциацията изразяват тревогата си, че нараства и броят на физиотерапевтите и рехабилитатори, напускащи страната или започващи работа в центрове за масажи. Средствата, вложени за рехабилитация и изразходвани по предназначение, се възвръщат между 5 и 9 пъти, а комплексното физикално лечение и рехабилитация за повлияване на болката намалява с 42 дни отсъствията от работа за една година, добавят още лекарите.

Според специалистите половината от нуждаещите се българи не се подлагат на физиотерапия или рехабилитация, което води до продължително отсъствие от работното място и до отделянето на парични средства за временна нетрудоспособност. Необходим е икономически анализ, според който адекватното да се остойностят медицинските услуги, да се променят цените на клиничните пътеки и да се привлекат нови кадри, подчертават от асоциацията.