Еврокомисарят Мария Габриел проведе среща с Масимо Флоре, автор на изследването „Разбиране на уязвимостта на гражданите към дезинформацията и движената от данни пропаганда“.

Флоре е и ръководител на изследователския екип, изготвил анализа в Съвместния изследователски център. Заедно с Габриел разговаряха за възможностите да се ограничат фалшивите новини и да се повиши информираността за вредата от тях. Масимо Флоре обърна специално внимание на факта, че дезинформационните техники разчитат на влияние върху емоциите на хората.

Мария Габриел бори дезинформацията и пропагандата

"В хода на дискусията поставих въпроса за значението на прозрачността при използването на алгоритмите, както и за основната методология и източници на данни, на които стъпва изследването. Повдигнах и въпроса за ролята на образованието и медийната грамотност като основни средства за преодоляване на заплахите от дезинформацията. Обсъдихме също важността на мерките, залегнали в Кодекса за добри практики в борбата срещу дезинформацията, които социалните платформи предприеха преди година", разказа Мария Габриел.