Четири превишения на алармения праг за серен диоксид /500 мкг/куб.м/ са регистрирани от РИОСВ в центъра на Перник, съобщиха от институцията. Констатацията е направена във времето от 05:00 до 08:00 часа, като най-високата средночасова стойност: 999,13 мкг/куб.м е регистрирана в 07.00 ч.

РИОСВ-Перник препоръчва рисковите групи да не напускат жилищните или работните помещения, като затворят прозорците на стаите, да се избягва физическа дейност на открито. Чувствителните групи от населението са деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания.

Гражданско сдружение не вярва, че в ТЕЦ - Перник ще се гори само биомаса

Причина за високите концентрации на серен диоксид са неблагоприятните метеорологични условия-безветрие и гъста мъгла, повишеното потребление на твърдо гориво в битовия сектор и работа на ТЕЦ "Република" към "Топлофикация Перник" АД.

РИОСВ-Перник е дала предписание на ТЕЦ "Република" за незабавно намаляване на производствените мощности до възможния минимум.