Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ в Силистра започна проучване "на обемната активност на радон в жилищни сгради" във всички общини на Силистренска област, съобщават от инспекцията.

Проучването се осъществява в изпълнение на Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон за 2020 година и е по проект на Министерството на здравеопазването и Националния център по радиобиология и радиационна защита с цел създаване на радонова карта в България.

РЗИ - Ловеч извърши проверки на учебните заведения в населените места с режим на водата

За провеждане на проучването се използват пасивни дългосрочни детектори, които престояват в жилища на доброволци за период от 12 месеца. Детекторът не излъчва йонизиращо или друг вид лъчение, той измерва част от естествения радиационен фон и не събира никаква друга информация за помещението, в което е поставен.

Детекторът се поставя в помещение, което се обитава, на приземния (първи) етаж. За селищата на седемте общини в областта, съобразно броя населението, са разпределени над 600 детектора. Вече са доставени детекторите в Алфатар, Ситово, Дулово, Тутракан и Главиница. За Силистра срокът за набиране на доброволци за поставяне на детектори е удължен до 22 януари.