275 работници от ловешкото предприятие „Технокороза“ не са получавали заплати от октомври миналата година. Това е установила Инспекцията по труда и е издала предписание забавените трудови възнаграждения да бъдат изплатени.

Работниците имат да получават 40% от заплатите си за септември и възнаграждения за октомври и ноември миналата година с общ размер близо 140 хиляди лева, съобщава директорът на Инспекцията по труда в Ловеч Митко Митев пред БНР.

46.4 млн. лв. са изплатени на работещите след намесата на ГИТ за последните три години

По думите му предприятието, което произвежда елементи за мебелното производство, дори е било преустановило дейността си в края на миналата година, но е започнало работа преди седмица: „Бяха в принудителен престой заради липса на оборотни средства за закупуване на материали“.

Митев уточнява, че в средата на февруари Инспекцията по труда ще извърши нова проверка и ако забавените заплати на работниците не са изплатени, има правомощия да внесе искова молба в съда за започване на процедура по обявяването на предприятието в несъстоятелност.