Специалистите от Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/ установиха самоличността на опръстенен от дружеството през 2008 г. египетски лешояд, който от 2014 година насам заема гнездова територия в Източни Родопи. Това съобщават от дружеството.

Мистериозният египетски лешояд с метален пръстен на левия крак се появил за първи път през 2014 г. в Източните Родопи и от тогава гнезди там. В миналото екип на БДЗП е използвал такива метални пръстени, както и цветни пластмасови, за да маркира млади египетски лешояди в България. Явно една от тези птици е оцеляла до зряла възраст и сега отглежда собствено потомство. За съжаление, тя е загубила своя пластмасов пръстен и декодирането на надписа на металния пръстен, за да се открие самоличността на птицата, е било голямо предизвикателство.

БДЗП набира доброволци за охрана на гнезда на египетски лешояди

През тези шест години са направени многобройни опити за заснемането на пръстена от близко разстояние, но безуспешно, посочват специалистите. През миналата година са успели да разчетат първите две цифри на пръстена, което е дало възможност само да установят, че птицата е маркирана през 2008 г. Тази година лешоядът е сниман от укритие, докато се храни на площадка за подхранване близо до гнездовата му територия. Успяхме да разчетем пръстена и разбрахме, че това е по-голямото от две малки, маркирани през 2008 г. в гнездо в Източните Родопи, съобщават от БДЗП. Родното гнездо на женския лешояд е само на 13 км от сегашната й гнездова територия. Шест години не е наблюдавана, докато не се завръща вече като възрастна птица в родните места.

Египетските лешояди са филопатрични - обикновено се връщат, за да гнездят в същия район, където са излюпени. Днес птицата с мистериозния пръстен е разкошна женска, която успешно отглежда поколение всяка година. Нейната двойка е била избрана за приемни родители на първия египетски лешояд на Балканите, излюпен на затворено и освободен чрез "метода на приемните родители". Това се е случило в рамките на програмата за възстановяване на вида чрез освобождаване на отгледани на затворено птици, която изпълнява проект "Нова надежда за египетския лешояд", посочват от БДЗП.