"Голям успех в хирургията на диви птици! Една млада птица получи възможността да бъде на свобода отново!"

За това съобщиха от Спасителен център за диви животни/ Wildlife Rescue Breeding Centre и изказаха специални благодарности на Тракийски университет и на доц. д-р Цв. Чапръзов.

Спасителният център е единствената в България "болница" за диви животни и е специализирано звено от дейността на “Зелени Балкани”, свързано с лечение, рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени диви животни. Центърът е създаден в периода 1990–1994г от активисти на “Зелени Балкани”.

Вижте историята на морския орел тук: