Това, което видяхме на кадрите, е недопустимо. Това е грубо посегателство срещу природата, каза в предаването "Още от деня" по БНТ председателят на Комисията по околната среда и водите в Народното събрание Ивелина Василева по повод разпространените в социалните мрежи снимки на багери в близост до Седемте рилски езера.

Извършват се проверки за приложените процедури, за указанията, които са давани в хода на проекта. Ще бъде извършена детайлна проверка. Трябва да бъде установено кой носи вина, че не са приложени процедурите така, както са разписани, и той да понесе своята отговорност, подчерта тя.

Спешна проверка на прокуратурата заради багерите до Седемте рилски езера

Тя коментира и протестите на природозащитници срещу  готвените промените в Закона за биологичното разнообразие, касаещи мрежата Натура 2000. Ангажирахме се да проведем широко обсъждане с всички, които изказват своите аргументи срещу промените, за да обсъдим разумните предложения. Нашата цел е да постигнем консенсус по основните неща – стриктно спазване на европейското законодателство, подобряване на капацитета на всички звена и органи, които имат отношение към защитните зони.  Природата за нас е изключителна ценност, стратегически ресурс. Нашата цел е да постигнем съгласие от всички към следващата стъпка към управление на мрежата Натура 2000. Ако не стигнем до това съгласие, ще коригираме нашето отношение към законопроекта, посочи Василева.

Текстовете не касаят обхвата на териториите, които попадат в Натура 2000. Намалявне на обхвата на мрежата може да бъде направено само от Европейската комиися, на национално ниво няма такъв механизъм. Целта е да се въведе подход, чрез който да се възложи на регионалните дирекции да разработват детайлни планове за мрежата, за да може заедно да се постигне по-добро опазване на природата. Целта е да вървим напред, създавайки една устойчива система за управление на Натура 2000, каза още председателят на парламентарната Комисия по околната среда и водите.