Народното събрание ще обсъди повторно промените в Закона за Министерството на вътрешните работи, след наложеното от президента Румен Радев вето върху част от текстовете. Това предвижда проектопрограмата за работа на парламента тази седмица.

На второ гласуване депутатите ще обсъдят промените в Закона за устройство на територията. В програмата за първия ден от месец юли ще бъдат обсъдени и годишните доклади за дейността на органите на съдебната власт - Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет, Прокуратурата и съдилищата в страната.

Вътрешната комисия отхвърли президентското вето върху Закона за МВР

Точка първа от проектопрограмата за четвъртък предвижда на първо гласуване да бъдат разгледани промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. Първото гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, е точка втора от проектопрограмата за тогава. В дневния ред за този ден е предвидено приемането на процедурни правила и правила за избор на кандидат за заместник-председател на Комисията за финансов надзор /КФН/ и на неин член. Предвижда се тогава парламентът да ратифицира Междуправителственото споразумение между България и Гърция за междусистемна газова връзка между двете страни.

Първа точка от програмата за петък е годишният доклад за дейността през 2019 г. на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Втора точка от програмата за тогава е доклада относно дейността на Комисията за контрол над службите за сигурност.

В петък ще се състои и редовният парламентарен контрол.