От днес започва нова процедура за запазване заетостта чрез изплащане на компенсации на работодатели. Това съобщиха от Агенцията по заетостта.

За безвъзмездна подкрепа могат да кандидатстват директно засегнатите от извънредното положение предприятия и самоосигуряващи се лица от сферата на транспорта и туризма.

Подкрепата с общ бюджет 40 млн. лв. се осъществява по проект „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19” на Агенция по заетостта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Възможност за запазване на работните места ще може да достигне до най-малко 22 000 наети и самостоятелно заети лица.

От днес могат да кандидатстват електронно и на място в Бюрата по труда работодатели и самоосигуряващи се лица от допустимите сектори с намалени приходи от продажби с не по-малко от 20%.

КРИБ ще иска още правителствени мерки при нова вълна на COVID-19

Размерът на помощта е 290 лв. Компенсациите се изплащат за цял календарен месец, считано от 01.07.2020 г., за не повече от шест месеца.

Подробно описание на процедурата за кандидатстване и образците на документи можете да намерите тук