Община Пловдив предприема допълнителни противоепидемични мерки с цел ограничаване разпространението на COVID - 19. Мерките са обсъдени и приети от Общинския кризисен щаб и са, както следва. Това потвърди кметът Здравко Димитров.

Събитията и мероприятията на открито и закрито ще се провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и на всички противоепидемични мерки, въведени с последната заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.

Съгласно указание на главния държавен здравен инспектор за периода 10.07. – 12.07.2020 г. се допуска провеждането на предварително организирани сватби, кръщенета и други групови празненства, след предварително разрешение, издадено от Областния кризисен щаб.

Директорите на детски градини и детски ясли:

-да допускат посещение само за деца, които са вече записани в съответната детска градина/ясла през учебната 2019/2020 г.

-да осигурят работата с децата, доколкото е възможно в една и съща група и с един и същ персонал, което да предотврати контакта между децата от различните групи.

-да осигурят дезинфекция и проветрение на всички помещения три пъти дневно.

-колкото се може повече от дейностите да бъдат на открито.

Директорите на регионалните музеи, ГХГ, ОИ „Старинен Пловдив“, РБ „Иван Вазов“ да организират въвеждането на противоепидемични мерки в управляваните от тях обекти както следва:

-да се допускат посетители при спазване изискването за физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м.

-допускането на посетители в горепосочените обекти да става, само ако лицата имат поставена защитна маска или друго средство, покриващо носа и устата.

"Възлагам на директора на ОП „Организация и контрол на транспорта“ да създаде организация в масовия градски транспорт за спазване на противоепидемичните мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването, в т.ч. уведомяване на превозвачите за засилена дезинфекция на автобусите на градския транспорт", обяви Димитров.

Вижте новата заповед на министър Ананиев

Директорите на общинските лечебни заведения за болнична и доболнична помощ да предприемат своевременни действия за осигуряване на лични предпазни средства и дезинфектанти за работещия медицински персонал.

Заместник-кметовете с ресори „Култура, археология и туризъм“ и „Спорт и младежки дейности“, „Обществен ред“ и директорът на ОИ „Старинен Пловдив“ да дадат указания на организаторите на мероприятия и събития в периода 10-15 юли да осигурят контрол по спазване на временните противоепидемични мерки, въведени с настоящата заповед.

Всяко събитие на територията на Община Пловдив ще се съгласува с Областния кризисен щаб от отдел „Обществен ред и управление при кризи“ да извършва предварително в срок от 24 часа преди провеждането му.

Директорите на общинските предприятия, директорът на ОИ „Старинен Пловдив“, директорът на ПОИ, директорите на регионалните музеи, РБ „Иван Вазов“, ГХГ, ФА „Тракия“ и директорите на социалните услуги, кметовете на райони да организират провеждането на въведените със заповед на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

ОП „Чистота“ да продължи по график да дезинфекцира улиците, пешеходните зони, заслоните на автобусните спирки, контейнерите за отпадъци и пространствата около тях.

Възлага се на зам.-кмета по „Обществен ред“ да създаде организация служителите на звено „Общинска полиция“ ежедневно да извършват проверки в масовия градски транспорт за спазване на въведените противоепидемични мерки.

Заповедта може да видите тук