Първа копка за строителството на социални жилища ще бъде направена през следващата седмица в Силистра, съобщиха от общината.

Проектът на стойност над 1 327 000 лева е по ОП "Региони в растеж".

Предвижда се строителство на сграда на пет нива с 16 жилища. Отоплението на сградата ще бъде с природен газ.

Семейства от уязвими групи в Ловеч ще бъдат настанени в ремонтирани 49 апартамента