Международните финансови пазари оцениха позитивизма в българската икономика и предоставиха заем 5 милиарда при най-добри условия в рамките на ЕС. Това каза в "Беновска пита" по Канал 3 министърът на икономиката Лъчезар Борисов. Той подчерта, че заемът е нужен, за да имаме буфер, който да покрие евентуален дефицит.

Това е резерв, който няма да се харчи в рамките на тази година. Той ще се харчи единствено при нужда следващата година. С тези пари ще разполага и следващото правителство, каквото и да е то. 

Министърът обясни, че икономиката трябва да издържи в периода до изборите и допълни, че без икономика, няма политика. Той представи и структурата на БВП във второто тримесечие, където потреблението запази нивата си, а износът намаля с 19%, 14% е намалението на инвестициите. Именно перото инвестиции е това, което държавата опитва да компенсира.  

Борисов заяви, че няма сигнали за намаляване на работните места в Индустриалните зони, а тъкмо обратното. Очаква се развитие в тази посока в нов закон за индустриалните зони.

Министърът на иконсомиката отново каза, че забавящият фактор в БВП са инвестициите и по-конкретно инвестициите в дълготрайни материални активи, като в тази посоко са насочени усилията на министерството.

Изпратено е писмо до всички работодатели и 200 компании за липса или наличие на административен произвол към бизнеса. Има оплаквания за административни пречки в процедурата за микропредприятията. Стратегията е изменена и възпрепятстваните ще бъдат допуснати отново за разглеждане, каза Борисов. 

Водещата Илиана Беновска и министърът на икономиката разгледаха новосъздадената карта на българската индустрия, която дава детайлен и цялостен поглед върху промишлеността на България. 

По отношение на Българската банка за развитие, министърът припомни, че тя ще участва в инициативата "Три морета" с 20 млн. евро обем.