Благотворителната кампания на КНСБ "Не си сам" е подпомогнала до момента 230 синдикални членове, заразени с COVID-19. Общата изплатена сума е 57 хил. лв., съобщават от пресцентъра на синдикалната организация.

Акцията продължава пети месец, след като започна на 1 май. Тя цели да окаже финансова или материална помощ под формата на продукти, лекарства, медицински пособия и др., които синдикалният член заяви.

КНСБ: Пенсиите трябва да се вдигнат, но не с преизчисление

Реализира се съвместно с "Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов", федерации на КНСБ и регионалните съвети в страната. Към настоящия момент заболели от COVID - 19 са 240 синдикални членове от 21 области, 35 населени места и 59 предприятия и учреждения от 13 основни членове на КНСБ. 85 от заболелите синдикални членове са заети в сферата на здравеопазването.

Федерация на синдикатите от здравеопазването на КНСБ е поела изплащането на еднократни помощи за тях чрез свой фонд за подпомагане. До момента от федерацията са изплатени 29 750 лв., като са подпомогнати с по 350 лв. заболели медици. В подкрепа на заболели членове на КНСБ от COVID-19 от Благотворителен фонд "Проф. д-р Желязко Христов" са осигурени 22 614 лв., в т.ч. 19 614 лв. от целеви дарения и 3000 лв. за сметка на фонда.

Минималната помощ за заболял член е 150 лв. Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост осигурява към тях допълнителна помощ от 50 лв. за своите членове. Общо от ФНСОЛП са доплатени 3500 лв. за 70 заболели. От Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и Национален браншов синдикат "Водоснабдител" са добавени още 1300 лв. помощи за членове на двете федерации.

Всеки, който желае, може да подкрепи Национална благотворителна кампания "Не си сам", като направи дарение по банковата сметка на Благотворителен фонд.