Направление „Здравни грижи“, в което се обучават медицинските сестри, ще бъде включено към приоритетните професионални направления в българските университети. Целта е бъдещите сестри да бъдат освободени от такса за обучение.

Това предлага просветното министерство по инициатива на Министерството на здравеопазването. Мотивът е, че възрастовата структура на работещите медицински сестри предполага дефицити в бъдеще.

Министерството на образованието и науката (МОН) предлага таксите за обучение да отпаднат за още осем специалности във висшето образование.

През юни с решение на правителството от такси за учебната 2020/2021 г. бяха освободени първокурсниците от осем професионални направления и осем защитени специалности. Направленията обхващат педагогика на обучението по: математика, физически науки, химически науки, химични технологии, религия, енергетика и материали и материалознание. Също е в специалностите „Арменистика и кавказкология“, „Индология“, „Иранистика“, „Новогръцка филология“, „Унгарска филология“, „Румънска филология“, „Хебраистика“ и „Хидростроителство“. 

Предложените за нови защитени специалности са „Африканистика“, „Класическа филология“ и „Ядрена техника и ядрена енергетика“ в Софийския университет, „Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост“, „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост“ в Университета по хранителни технологии в Пловдив, „Топло- и ядрена енергетика“ и „Ядрена енергетика“ в Техническия университет в София, „Металургия“ в Химико-технологичния и металургичен университет в София, „Корабостроене и морска техника“ в Техническия университет във Варна, както и „Технология на дървесината и мебелите“ в Лесотехническия университет в София.

 

Вдигат заплатите на преподавателите в университетите