Няма да има населени места без достъп до еврофинансиране в Североизточен район в програмния период 2021-2027 г. Това е заявила заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която се включила в онлайн заседание на Националното сдружение на общините в Република България, съобщава пресцентърът на МРРБ.

Общинските центрове с население над 15 000 души ще са бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на регионите", а тези с по-малък брой жители ще са към Програмата за развитие на селските райони.

Към ресурса на двете програми ще се насочат средства и от останалите оперативни програми, с които ще се изпълняват интегрирани териториални инвестиции, обяснила Николова.

Тя уточнила още, че в следващите седем години европейските програми ще подкрепят територията на целите общини, с всички населени места в тях, а не само конкретни градове, като целта е да се постигне по-добър ефект на развитие. С изключение на общинските администрации достъп до програмата ще имат всички заинтересовани страни - икономически оператори, неправителствен сектор, граждански организации и др., които ще имат възможност да инициират идеи, които могат да се подкрепят.

На заседанието на НСОРБ са били избрани представителите на общините от Североизточна България в бъдещия Регионален съвет за развитие.

Варна ще бъде център на растеж и бенефициент по приоритетната ос за интегрирано градско развитие в Североизточен район през предстоящия програмен период, като общината ще има бюджет за съвместни или индивидуални проекти с Русе и Велико Търново.

От останалите 35 общини, които попадат в обхвата на ниво 2 в района, общините Добрич, Търговище и Шумен ще са бенефициенти на ОПРР по приоритетната ос за интегрирани териториални инвестиции, пише в съобщението.