Близо 27 на сто от заявилите електронно гласуване за член на ВСС прокурори вече са упражнили правото си на глас.

Данните са от електронната система, която проследява вота в реално време.

Започва гласуването за нов член на ВСС от квотата на прокуратурата

Право на участие в избора имат всички 1531 прокурори от страната, като 1312 от тях са заявили електронното дистанционно гласуване чрез интернет.

Вотът може да бъде упражнен до 18 часа, а изборът се смята за редовен, ако са гласували повече от половината от избирателите.