Центъра за специална образователна подкрепа в гр. Бургас получи дарение от дамския Ротари клуб INNER WHEEL.

Става въпрос за интерактивна светофарна уредба, пътни знаци, като целта е чрез иновативни методи да помогнат на децата да усвоят навици и умения като участници в пътното движение на улицата, съобщава Агенция Булфото.

Музей показа дарение от препарирани животни от 9 защитени видове

Със знаците децата ще могат да разпознават цветовете, да разбират какво указват знаците и как да пресичат правилно.