Министрите по земеделие на страните-членки на ЕС постигнаха общ подход по трите законодателни предложения за бъдещата Обща селскостопанска политика 2023-2027, информира от МЗХГ.

Постигнатото споразумение отразява българската позиция в хода на преговорния процес.

След двудневните преговори, страната ни успя да запази настоящото ниво на обвързаната с производството подкрепа - 13+2 на сто от общия пакет директни плащания, въпреки предложението на Европейската комисия за намаляването й в новия програмен период.

Сътруничим си със Северна Македония в областта на земеделието

Освен това, по настояване на България в следващия програмен период се запазва и Преходната национална помощ (ПНП). До 2023 г. тя ще бъде на нивата от 2020 г. , а от 2024 г. ще продължи с намаление от 5 на сто годишно.