Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите са извършили извънредна проверка по сигнал за изтичане на оцветени води в река Русенски Лом от колектор "Трети март" в Западната промишлена зона в Русе. Това съобщиха от екоинспекцията в града

Проверката е осъществена съвместно с представител на "ВиК"-Русе - дружеството, което стопанисва и експлоатира канализационната система в града.

Извършен е обход и са отваряни ревизионни шахти. В точка на заустване на отпадъчни води на оператор от Западна промишлена зона са установени оцветени води. Представител на "ВиК" е взел проби, които ще се изпитват в тяхна лаборатория.

Дружеството, от което се предполага, че са изпуснати оцветените води, има сключен договор с ВиК-оператора. В него са определени норми за качеството на отпадъчните води, които се заустват в канализацията.

От екоинспекцията информират, че проверката в Западната промишлена зона продължава. Предстои да се предприемат административнонаказателни мерки спрямо нарушителя. Материалите от проверката ще бъдат предадени на Русенската окръжна прокуратура.