Парламентът обсъжда като първа точка днес Проект на Конституция на Република България и Проект на решение за произвеждане на избори за Велико Народно събрание за приемане на нова Конституция на Република България.

Това предвижда програмата на депутатите за тази седмица. След това народните представители ще продължат с второто четене на Закона за държавния бюджет за 2021 г.

В програмата са включени още промени на първо четене в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, в Закона за радиото и телевизията и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. На второ четене ще бъдат гласувани промени в Семейния кодекс и в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

За петък е предвиден парламентарен контрол.

Поименна проверка в залата показа наличие на кворум за днешното заседание.