Вътрешен асансьор, който да допринесе за по-добър престой и да улесни работата на служителите, изградиха в Дома за стари хора в село Гара Орешец. Вече функционира и електрическата инвалидна платформа на стълбите на сградата на Центъра за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания в село Извор, каза кметът на община Димово Светослав Славчев.

"Една от първите ни задачи беше да изградим такива асансьори - както в Гара Орешец, така и в Извор, където вече поставихме електрическа инвалидна платформа. Хората се обърнаха към нас, искаха го и имат нужда. Предстои да бъде завършен асансьорът, монтират се последните елементи. Конструкцията е изградена. До края на другата седмица ще бъде пуснат в експлоатация. Хората заслужават да се чувстват пълноценно".

Асансьорът е изграден със средства от капиталовите разходи на местната община.