Парламентът ратифицира Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане, подписана на 14 септември 2020 г. в София.

Към настоящия момент между България и Нидерландия има действаща спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, подписана в София на 6 юли 1990 г., но интензивните икономически отношения и засиленото движение на услуги, хора и капитали между двете страни изискват актуализиране на правната база, посочват от бюджетната комисия в парламента.

При договаряне на разпоредбите на новата спогодба са взети предвид актуалните стандарти и концепции в областта на международното данъчно облагане. Част от правилата за ограничаване заобикалянето на данъчното облагане са свързани с промени в Модела на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/. При провеждане на преговорите между България и Нидерландия са договорени разпоредби, които създават специални правила срещу заобикалянето на плащането на данъци в определени ситуации.

Парламентът ратифицира споразумението за 1 млрд. лева заем от ЕС за преодоляване на последиците от пандемията