Добри ли са нашите финансови и икономически показатели, с които стартираме в новата 2021 година? Как държавата може да помогне на частния бизнес през този тежък период на изолация и застой? Кога да очакваме промяна и отваряне на икономиката и бизнеса? По тези и други икономически въпроси коментира независимият финансов експерт Румен Гълъбинов.

"За 2020 година по макроикономически показатели България е след първите три държави в ЕС със сравнително нисък бюджетен дефицит и успяхме да се вместим в маастриските критерии от 3% - нещо, което и към момента някои други държави не са постигнали. Ние вече сме част от ИЕРЕМ-2 и всичко това е много добра стартова позиция за възстановяването ни през тази година.
Съумяхме да се вместим под 30% на съотношението на дълг към БВП за изтеклата година и това също е много добър показател в случай, че ни се налага да вземем нови заеми,например. 

Добър показател е, че не изпуснахме фатално безработицата,

има увеличение при първото и второто затваряне на икономиката ни, но то е в рамките на приемливото. Надявам се от средата на тази година да започнем да чувстваме оздравяване на икономиката, включително и на безработицата. За целта е нужно стимулиране на потреблението - на вътрешното търсене най-вече, тъй като износа и инвестициите ще се обновяват по-бавно. Затова трябва и сами да си помогнем с вътрешното потребление, за да можем след това да капитализираме повече от европейската помощ както от спасителния фонд, така и от новия програмен период на евробюджета.
Би следвало да продължим с комплекс от мерки. Започнахме добре м.г. с намаляването на ДДС за някои продукти и услуги. За изтеклата година данъчните постъпления не са се влошили, отчита се преизпълнението им. Затова и през т.г. трябва да се опитаме да продължим тази линия по отношение на 

намаление на ДДС за храни и лекарства, 

включително за тези, които отиват към болничните заведения, на които такава подкрепа никак няма да им е излишна в този период. По този начин ще бъдат стимулирани и крайните потребители. Магазините за храни, аптеките не престанаха да работят дори по време на кризата и реализираха добри търговски обороти. Мярката, за която говоря, още повече ще ги стимулира.


Няма да е зле да се помисли за даване на временна данъчна ваканция за фирмите. Ако ще се стремим да намаляваме ДДС-то, то 

дружествата биха могли да получат 6-месечни отстъпки при плащане на данък-печалба и данък-дивидент.

Изтеклата година беше трудна за частния бизнес и едно такова облекчение и разсрочване на преките им данъци т.г. ще им дойде много добре за възстановяването.
Т.г. е време вече да помислим и за необлагаемия минимум в подоходното облагане на гражданите. Това е добра мярка за физическите лица, от която могат да се ползват всички данъкоплатци, и тези с по-ниските доходи, но и онези с по-високите. Ще остават повече пари у хората и те ще са по-спокойни, че ще могат да си плащат сметките и разходите, ще увеличи покупателната им способност.

Обозримият срок за въвеждането на еврото в България е 2024-2025 година, 

в зависимост от това как ще се възстановим. Със сигурност ние имаме много да работим по присъединяването ни към еврозоната и банковият съюз. Правилата в еврозоната вероятно ще претърпят промени, но пък ние ще трябва да се приспособим. Мисля, че до 3-4 години ние трябва да станем пълноправен член на еврозоната.
В заключение ще си позволя да кажа, че е много важно в най-скоро време да направим масова ваксинация у нас. Това ще помогне и на икономическото ни възстановяване. Вярвам, че от средата на тази година ще започне нашето възстановяване - здравословно и икономически.