На цена от 33 лв. за MWh са продадени 810 MWh природен газ на платформата на "Газов Хъб Балкан" вчера в сегмента "ден напред" с ден на доставка днес, 21 януари. Това показва справка на сайта на газовата борса. Цената на природния газ за днес е без промяна от тази за вчера.

В сегмента "в рамките на деня" за вчера, 20 януари, са продадени 9 060 MWh природен газ на цена 35.17 лв. за MWh.

На цена от 24.77 лв. за MWh се продава природният газ с ден за доставка за днес

До момента, към 9.15 часа, все още няма сключени сделки и в двата сегмента.