Комисията за енергийно и водно регулиране задължи „Топлофикация - Перник“ да компенсира всичките си клиенти заради лошото качество на топлоснабдяването през месеците декември и януари.

В хода на проверката е установено, че през тези два месеца е имало периоди, в които близо 5 500 потребители са били без парно и топла вода за повече от две денонощия.

"Топлофикация Перник" приема заявления за спиране на парното

Регулаторът е разпоредил до 15 май тази година засегнатите клиенти на "Топлофикация - Перник" да бъдат компенсирани.

Стойността на неустойката трябва да бъде отразена в съответните месечни сметки като топлинна енергия и сума за прихващане при действащата за периода цена.